WYPRAWKA 2014 !

Informujemy, że wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 10 września 2014 r.

W tym roku szkolnym program "WYPRAWKA" obejmuje dzieci z klas: II SP, III SP i VI SP.

Warunkiem otrzymania wyprawki dla dziecka jest poprawnie wypełniony i złożony wniosek w wyżej wymienionym terminie wraz z niezbędymi załącznikami (zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych, zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia), decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z GOPS (kserokopia), decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),

oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - dochód z 1 ha przeliczeniowego = 250,00 zł., oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej).
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 539,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć również dowód zakupu podręczników dla dziecka (faktura)!

Wykaz podręczniów na rok szkolny 2014/2015

Poniżej znajduje się aktualny wykaz podręczników
dla poszczególnych klas
na rok szkolny 2014/2015

Klasa VI - Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcz.

Wydawca

Numer dopuszcz.

język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

"Słowa na start!" 
podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej;

 

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowejcz.I i II;

 

Zeszyt ucznia 6 Słowa na start

Nowa Era

338/5/2014

 

 

 

 

 

338/6/2014

historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

"Wczoraj i dziś cz. I i cz. II" + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/3/2014

muzyka

R. Rataj, 
W. Sołtysiak

Klucz do muzyki cz.II

WSiP S.A.

17/01

język angielski

Jenny Dooley,
Virginia Evans

"Starland 2"

podręczniki + ćw iczenia

EGIS

 

231/2/2010

matematyka

Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas" + ćwiczenia 1 i 2"

WSiP

275/3/2014/z1

przyroda

Joanna Stawarz Feliks Szlajfer Hanna Kowalczyk

"Tajemnice przyrody" + zeszyt cwiczeń cz.1 i 2

Nowa Era

 

informatyka

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

MIGRA Sp. z o.o. Wrocław

373/2011

religia

 

"Wierzę w Kościół""

GAUDIUM Lublin

 

Klasa V - Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcz.

Wydawca

Numer dopuszcz.

język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Anna Wojciechowska Agnieszka Marcinkiewicz

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V

"Słowa na start!" podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy piątej szkoły podstawowej cz.I i II;

 

Nowa Era

338/4/2013;

 

 

 

 

 

338/3/2013

historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

"Wczoraj i dziś" Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/2/2013

plastyka

J. Lukas

K.Onak

"Do dzieła"
Plastyka 4-6

Nowa Era

423/1/2012

muzyka

Urszula Smoczyńska, K. Jakubczak - Drążek

"Klucz do muzyki" cz.I

WSiP S.A.

27/00

język angielski

Jenny Dooley,
Virginia Evans

"Starland1"

"Starland 2"

podręczniki i ćwiczenia

EGIS

231/1/2009

231/2/2010

 

 

matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas." podręcznik + zeszyty ćwiczeń

WSiP

275/2/2010

przyroda

J.Ślusarczyk, R. Kozik, Feliks Szlajfer

"Tajemnice przyrody" zeszyt ćwiczeń część 1 i 2

NOWA ERA

43/08

zajęcia komputerowe

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV - VI - podręcznik z klasy IV (nie kupujemy)

MIGRA Sp. z o.o. Wrocław

373/2011

zajęcia techniczne

Lech Łabecki

Marta Łabecka

"Jak to działa"dodatki do podręcznika "Niezbędnik rowerzysty" płyta CD "Rysunek techniczny" - podręczniki z kl. IV (nie kupujemy)

NOWA ERA

 295/2010

religia

ks. Waldemar Janiga

"Wierzę w Boga"

Lublin: Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

Klasa IV - Szkoła Podstawowa

 

Zajęcia edukacyjne 

Autor podręcznika 

Tytuł podręcznika 

Wydawca 

Numer dop. 

język polski 

Marlena Derlukiewicz
 
 

 

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Chwastniewska, Danuta Różek 

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

  

"Słowa na start!" podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy czwartej szkoły podstawowej cz.I i cz.II 
zeszyt ucznia 4
Słowa na start
 

Nowa Era 

338/1/2011

 
 


338/2/2011
 

historia 

Grzegorz Wojciechowski 

"Wczoraj i dziś" 

+ ćwiczenia

Nowa Era 

443/1/2012 

plastyka 

J. Lukas 

K. Orzak 

"Do dzieła" 

 4-6 

Nowa Era. 

423/e/2012 

Muzyka BEZ PODRĘCZNIKA 


  

język angielski 

Jenny Dooley
Virginia Evans
 

"Starland 1"

Podręcznik 

 + ćwiczenia

EGIS 

231/1/2009 

matematyka 

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk 

"Matematyka wokoł nas" 

WSiP 

275/1/2010 

przyroda 

Maria Marko - Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz 

"Tajemnice przyrody" podręcznik dla klasy IV, zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 

NOWA ERA 

399/1/2011 

zajęcia komputerowe

Grażyna Koba 

Zajecia komputerowe dla szk. podst. klasy IV-VI 

MIGRA 

Sp. z.o.o. 

Wrocław 

373/2011 

zajęcia techniczne

Lech Łabecki 

Marta Łabecka 

"Jakn to działa" 

Dodatki do podręcznika 

"Niezbednik rowerzysty" 

płyta CD 

"Rysunek techniczny" 

Nowa Era 

Sp. z.o.o. 

Warszawa 

295/2010 

religia 

Ks. Waldemar Janiga 

"Jestem chrześcijaninem" 

Lublin: Gaudium 

AZ-21-01/10-LU-1/12 Strona 1 z 7

szkola prom bezp

civis et patria

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony