swieto_szkoly2014

LogowanieKomunikat dla rodziców i uczniów w sprawie podręczników szkolnych

W wakacje sekretariat Szkoły będzie czynny od 16 sierpnia 2016 r. w godzinach od 700 - 1500

Komunikat dla rodziców i uczniów w sprawie podręczników szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

    Od 1 września 2016 roku  uczniowie klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej, oraz klasy I i II gimnazjum otrzymują bezpłatnie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  Komplety podręczników i ćwiczeń dla uczniów tych klas zostaną zakupione przez szkołę i przekazane uczniom we wrześniu 2016 roku. W przypadku klasy VI SP i III Gimnazjum zakupu podręczników dokonują rodzice i pokrywają całkowity ich koszt. Można nabyć podręczniki używane od absolwentów naszej lub innej szkoły.

    W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów kl. VI SP i III Gimnazjum w ramach programu „Wyprawka Szkolna” przysługiwać będzie tylko części uczniów niepełnosprawnych. Chodzi o uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Rodzice uczniów wszystkich klas tj. od I do VI Szkoły Podstawowej i klas I – III Gimnazjum pokrywają koszty zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych dodatkowych np. do religii.

    Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej i  klasy III Gimnazjum znajduje na stronie Internetowej Szkoły – w zakładce Dokumenty – Programy i podręczniki. Są również wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły.

II PIKNIK RODZINNY

piknik2 16 39   Pierwszego dnia wakacji tj. 25 czerwca 2016r. odbył się II Piknik Rodzinny zorganizowany dla mieszkańców Starej Wsi II.

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

z r 16 47

   Na ten dzień – 24 czerwca 2016 r. – czekali chyba wszyscy, którym słowo "szkoła" kojarzyło się przez 10 długich miesięcy z nauką i wytężoną pracą.

Czytaj więcej...

Powiatowy Konkurs Fotograficzny

   k fot 16 01Gabriela Bieda, uczennica klasy IV,  zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Chcemy żyć bez przemocy”.

Czytaj więcej...

Zajęcia techniczne

   zaj tech 16 66Od trzech lat w naszej szkole nauczanie na zajęciach technicznych oparte jest na działaniu praktycznym z zastosowaniem metody projektów. W tym roku ten praktyczny charakter nauczania wprowadzono jako innowacje pedagogiczną. Zobacz film przedstawiający realizację projektu DŹWIG w klasie II gimnazjum.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 28

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony