Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych

na rok 2020/2021 z dnia 27 marca 2020 roku

      Od poniedziałku 16 marca do 25 marca zajęcia w szkole zostają zawieszone. W czwartek i piątek w szkole będzie działać świetlica, jednak wyłącznie dla dzieci, które nie mogą pozostać w domu. Bardzo proszę wszystkich rodziców o nieprzysyłanie dzieci do szkoły już od czwartku.

  origami1 20 12 Uczniowie klasy pierwszej bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach origami. Z dużym zaangażowaniem wykonują prace techniką origami płaskie z koła.

  orig pszk 20 02orig pszk 20 01 Dzieci z oddziałów przedszkolnych bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach origami. Z dużym zaangażowaniem wykonują prace techniką origami płaskie z koła. Prace z gotowych kół przyklejają na kartce według instrukcji nauczyciela. Samodzielnie wykonane prace ozdabiają gazetki na korytarzach szkoły.

J. Ciągło

   pp 20 01W dniu 20 lutego 2020 r. uczniowie klasy 1-3 mieli możliwość przypomnienia sobie i utrwalenia zasad udzielania pierwszej pomocy. Ratownik medyczny na początku przedstawił prezentację zawierającą trochę teorii. Największe zainteresowania wzbudziły wśród dzieci ćwiczenia praktyczne.

cert bezp szk 19

cert czyste pow 19

cert nie pal 19

cert bieg po zdr 19

cert trzymaj form 19

Początek strony