Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022 z dnia 09 kwietnia 2021 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022
z dnia 18 marca 2021 roku

zabawy bad 21 02W naszej grupie mimo pewnych ograniczeń z powodu pandemii, dzieje się bardzo wiele! Oprócz codziennych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zajęć plastycznych, zabaw ruchowych czy muzycznych dzieci biorą udział w różnych wyzwaniach i eksperymentach.