dz profilaktyki 18 04W dniu 29 maja w naszej szkole odbył się I Dzień profilaktyki. Na ten dzień zaplanowanych zostało szereg różnorodnych działań tak, by każdy mógł czynnie włączyć się w jego obchody.

 

Pierwszym etapem był udział uczniów w przedstawieniu, które przygotowali gimnazjaliści z klasy II. Inscenizacja ukazywała groźne strony najczęstszych uzależnień, czyli nikotyny, akloholu, narkomanii i internetu. Oprócz oglądania zabawnej historii zgromadzeni mogli zobaczyć przygotowaną po kątem nałogów prezentację, a także wysłuchać piosenek o zgubnym wpływie nałogów na życie człowieka.

Po przedstawieniu uczniowie, podzieleni na grupy, udali się do wskazanych sal, by tam wziąć udział w różnych akcjach profilaktycznych. Było to:

- rozwiązywanie krzyżówek i rebusów dotyczących palenia papierosów i picia alkoholu,

- rozwiązywanie zadań typu: Prawda/Fałsz dotyczących wszyskich nałogów przypomnianych podczas przedstawienia oraz zabawa w układanie haseł profilaktycznych z przygotowanych liter,

- wykonanie plakatów zachęcających do życia bez nałogów,

- nauka tańca, który miał pokazać prawdziwą wolność  ludzi młodych, nieulegających nałogom.

Po wykonaniu wszystkich działań uczniowie znów spotkali się na korytarzu szkolnym, by obejrzeć film o skutkach palenia.

Kolejną częścią Dnia profilaktyki był udział w happeningu. Uczniowie klasy II gimnazjum wcześniej przygotowali odpowiednie transparenty. Ustawieni czwórkami wyruszyliśmy na zewnątrz budynku. Wszyscy głośno powtarzali hasła zachęcające do życia wolnego i zdrowego. To był nasz marsz wolności, wolności od uzależnień. 

Następnie na boisku szkolnym swoją radość życia zaprezentowała grupa, która uczyła się tańczyć. Taniec wykonany został brawurowo!

Ostatnim etapem naszego dnia profilaktyki było włączenie się w ogólnopolską akcję Zrywu Wolnych Serc. Polega ona na wybijaniu prawą dłonią rytmu naszego serca przez 60 sekund. Gest ten oznacza rytm Wolnych serc. Wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności. Serc silnych i pomocnych innym.

Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali też dodatkową ulotkę dotycząca uzależnienia od komputera, internetu, która pod koniec imprezy trafiła do wszystkich uczestników spotkania.

Za zaangażowanie i dobre humory dla wszystkich przygotowana była niespodzianka – lody.

Wymienione wyżej działania przygotowane zostały pod kierunkiem pani D. Sewielskiej.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony