dz przedm przyr 18 0120 czerwca 2018 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole dzień przedmiotów przyrodniczych i matematyki, który adresowany był do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Jego celem było popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z przedmiotów ścisłych oraz przekonanie dzieci i młodzieży, że każdy z nas może zostać naukowcem i badaczem. W przeprowadzenie pokazów i doświadczeń włączyli się uczniowie. Zaprezentowali oni swoim rówieśnikom ciekawe doświadczenia związane ze znajomością podstawowych praw przyrodniczych.