dz przedm przyr 18 0120 czerwca 2018 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole dzień przedmiotów przyrodniczych i matematyki, który adresowany był do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Jego celem było popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z przedmiotów ścisłych oraz przekonanie dzieci i młodzieży, że każdy z nas może zostać naukowcem i badaczem. W przeprowadzenie pokazów i doświadczeń włączyli się uczniowie. Zaprezentowali oni swoim rówieśnikom ciekawe doświadczenia związane ze znajomością podstawowych praw przyrodniczych.

cert bezp szk 19

cert czyste pow 19

cert nie pal 19

cert bieg po zdr 19

cert trzymaj form 19

Początek strony