rozp r 18 12rozp r 18 31

  „Witaj szkoło, nasza szkoło!” - tymi słowami cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi powitała nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczysta akademia odbyła się 3 września 2018 r. w sali gimnastycznej.

O godzinie 8:00 rozpoczęła się msza święta, którą odprawił ksiądz Robert Duda. Wszyscy zgromadzeni dziękowali za udane wakacje oraz prosili o szczęśliwy rok szkolny.

 

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Marek Twaróg oraz goście: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi - pan Jacenty Musiał i sołtys wsi - pan Ryszard Piszczek. Dyrektor, w krótkim przemówieniu, przypomniał o tragicznych wydarzeniach z września 1939 roku. Wręczając wiązankę kwiatów, podziękował również pani Lucynie Pazdur, która przez 6 lat sumiennie pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a w związku z reorganizacją naszej placówki, pozostaje nadal na stanowisku nauczyciela i wychowawcy.

Kolejnym punktem akademii była część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas V - VII pod opieką pani Marii Wyżyckiej oraz pani Marzeny Piórkowskiej. O profesjonalną oprawę dźwiękową zadbał ks. Robert Duda.

Pierwsza część występu dotyczyła 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie, recytując podniosłe wiersze oraz śpiewając patriotyczne pieśni, przypomnieli nam o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, o bohaterskiej walce tych, którzy brali w niej udział, a także o tragizmie swoich rówieśników, którzy zamiast szkolnego dzwonka usłyszeli syreny alarmowe i wybuchy bomb. Pamięć bohaterów naszej Ojczyzny uczciliśmy minutą ciszy.

Druga część poświęcona była powitaniu szkoły i ukazaniu tego, co czeka uczniów w kolejnym roku nauki. Nie zabrakło życzeń dla wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Słowa otuchy skierowano do pierwszoklasistów, którzy przybyli do szkoły w towarzystwie swoich rodziców.
Uczniowie za swój występ nagrodzeni zostali gromkimi brawami, co na pewno było dla nich nagrodą za trud włożony w przygotowanie swojej roli. Warto wspomnieć, że większość uczniów po raz pierwszy występowała na scenie przed liczną publicznością. Oby nigdy nie zabrakło nam młodzieży, która tak chętnie i aktywnie będzie włączała się w przygotowanie uroczystości okolicznościowych i innych imprez.

Na zakończenie pan dyrektor skierował swoje słowa do uczniów, rodziców, grona pedagogicznego oraz przekazał kilka informacji dotyczących spraw organizacyjnych. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Mamy nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie dla nas wszystkich udany i przyniesie nam wiele satysfakcji. Powodzenia!

                                                                                  Marzena Piórkowska

 

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony