skansen 18 05 W pogodny jesienny dzień uczniowie  przebywając w Skansenie zapoznali się z architekturą drewnianą i tradycyjną kulturą ludową lokalnych grup etnograficznych - Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków. 

Znajdują się tam zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki. Kolejnym punktem wycieczki był udział uczniów w  prezentacji multimedialnej pt.”Ojcowie Niepodległości” odbytej w  Domie Gotyckim ( budynek Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu). Dotyczyła ona sylwetek twórców II Rzeczpospolitej i ich wkładu w tworzenie podstaw państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej.

Na zakończenie dziewczęta i chłopcy oglądali  stałe ekspozycje muzealne min.  sądecką sztukę cechową od XIV w., sztukę ludową XVIII - pocz. XX w. oraz sztukę cerkiewną.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony