sw szk 18 32 Święto Szkoły obchodziliśmy bardzo uroczyście. 22 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście przybyli do naszej placówki, aby wspólnie świętować. O godzinie 9.00 odbyła się msza święta, którą odprawił nasz ksiądz katecheta Robert Duda.

Po krótkiej przerwie głos zabrali: dyrektor szkoły pan Marek Twaróg, prezes oddziału ZNP w Limanowej pani Elżbieta Mordarska oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Krajewska-Pachut. Następnie dyrektor wręczył nagrody laureatom konkursów, które zostały zorganizowane z okazji Święta Szkoły. Były to konkursy: plastyczny, poetycki i konkurs wiedzy. Wszystkie związane były z postacią patrona – księdzem Stanisławem Konarskim. Szczególne gratulacje przyjęły też dwie nauczycielki naszej szkoły, które kilka dni wcześniej otrzymały odznaczenie: pani Dorota Sewielska – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a pani Małgorzata Opiela – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Hasłem przewodnim tegorocznego święta były słowa: „Każda szkoła Konarskiego uczy życia uczciwego”. Krótkie scenki ukazujące szkolne życie współczesnej młodzieży opatrzone były celnymi i stosownymi komentarzami, które wygłaszał nie kto inny… jak sam ksiądz Stanisław Konarski! W tę postać doskonale wcielił się nasz uczeń z klasy ósmej – Mateusz Pietrucha. Celem tych uwag i prowadzonych rozmów z uczniami czy nauczycielką było wykazanie jak bardzo współczesna szkoła potrzebuje mądrych wzorców i postaw. Są one konieczne, aby kształcić młode pokolenie w duchu uczciwości, przyzwoitości i patriotyzmu. Miejmy nadzieję, że myśli księdza Stanisława Konarskiego nadal będą aktualne i przyniosą oczekiwane rezultaty.

Urozmaiceniem akademii była prezentacja multimedialna dotycząca wspomnień związanych z dawnym życiem szkolnym, nauką i wychowaniem, które zaprezentowali zebranym absolwenci naszej szkoły – pani Antonina Jasica i pan Bronisław Bieda. Nagranie dostarczyło, zwłaszcza najmłodszym, wielu cennych informacji o tym, jak wyglądała nauka w szkole lat 40. i 50. dwudziestego wieku.

W kolejnej części przedstawienia młodzi aktorzy udzielili rad, jak należy postępować, aby w życiu codziennym realizować wskazówki zawarte w nauczaniu księdza Stanisława Konarskiego, na pierwszym miejscu stawiając uczciwość, pracowitość i chęć wspólnego działania dla dobra ogółu. Po zakończeniu występu publiczność nagrodziła oklaskami wszystkich zaangażowanych w przygotowanie akademii.

Uroczyste obchody Święta Szkoły zostały przygotowane przez nauczycieli: panią Marzenę Banach, panią Marzenę Piórkowską, panią Lucynę Pazdur i księdza Roberta Dudę.

                                                                                                                                                           Marzena Piórkowska

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony