W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2012, które realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 

Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka. Zapisy będą się odbywać w dniach od 04 do 15 marca 2019 r.

Do dnia 09 kwietnia 2019 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnego oświadczenia potwierdzenie woli przyjęcia.

Nadmieniamy, że swietlica szkolna będzie czynna do godziny 17.00.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2013r.

Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.

Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.

Zapisy będą się odbywać w dniach od 4 do 15 marca 2019r.

Do dnia 9 kwietnia 2019 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnego oświadczenia potwierdzenie woli przyjęcia. 

Nadmieniamy, że oddział przedszkolny będzie pracował w godzinach 6.30 - 17.30.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony