3 maj 19 14 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to dzień wyjątkowy dla naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków. Nic więc dziwnego, że co roku społeczność naszej szkoły stara się uczcić tę okazję w sposób jak najbardziej uroczysty. Tegoroczny montaż słowno - muzyczny  był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych.

Uroczystość niosła przesłanie również dla nas, że patriotyzm winniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako naród tak żyć, żeby nasza ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

 

W.Boruta, M.Opiela