dz ziemi 19 01Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy siódmej przygotowali wystawę pt. ,,(Nie)piękne, (nie)cenne, (nie)potrzebne. Reaktywacja śmieci”. Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie wyrzucają do kosza jako bezużyteczne, a którym można podarować ,,drugie życie’’.

Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad ogromną ilością tworzonych odpadów zanieczyszczających środowisko, które niepotrzebne okazuje się można  zamienić w potrzebne, które straciły swój poprzedni blask ,a uzyskują nowe piękno,  zużyte, a znowu stają się cenne. Prace wykonano techniką asamblażu  - formy artystycznej ukazującej , że nawet poprzez sztukę możemy dbać o Ziemię , bo w tym przypadku sztuka stała się  recyklingiem.