wyciecz 19 01 22 maja uczniowie klasy V i VI uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej. Pierwszym punktem wyjazdu był  skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła. Uczniowie zwiedzili wspaniałą ekspozycję muzealną, rekonstrukcję chat otomańskich i wczesnośredniowiecznych oraz teren grodziska z epoki brązu.

Uczestniczyli także w warsztatach podczas których mogli poznać tajniki pisma klinowego i samemu spróbować wycisnąć wiadomość na glinianej tabliczce. Następnym punktem  podróży był Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach. Po dotarciu do skansenu, wszyscy uczestnicy byli pozytywnie zaskoczeni malowniczym położeniem tego miejsca oraz pięknymi widokami, które można było zobaczyć z wieży widokowej. Zwiedzając skansen uczniowie zobaczyli rekonstrukcję wypływu oleju skalnego, zapoznali się z funkcjonowaniem poszczególnych urządzeń i narzędzi do wydobywania ropy naftowej.  Miłym zakończeniem wycieczki była biesiada przy grillu.