z r szk 19 38   „…bo chwile są jak motyle”

19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Rok wyjątkowy, gdyż naukę w naszej szkole ukończyli zarówno uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej, jak i uczniowie klasy III gimnazjum. To ostatni rocznik gimnazjum. Trochę żal…

 

Na uroczystość przybyli goście: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Radna Gminy Iwona Wojak – Ćwik, byli dyrektorzy i pracownicy naszej szkoły – Maria Kądziołka, Małgorzata Bieda, Józef Smęda, sołtys wsi Ryszard Piszczek, oraz przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Krajewska – Pachut.

Uroczystość rozpoczęła się na sali gimnastycznej mszą świętą, którą prowadził i kazanie wygłosił ksiądz Robert Duda. O godzinie 9.00 rozpoczęła się druga część uroczystości – przemówienia gości, podsumowanie pracy rocznej przez dyrektora oraz wręczenie nagród i dyplomów wyróżniającym się uczniom z klas IV – VII oraz wszystkim uczniom kończącym dziś naszą szkołę. Po raz kolejny wręczona została statuetka Konar Roku dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej. W tym roku tytuł otrzymała Emilia Zoń, uczennica klasy VI. Uczniowie otrzymali także nagrody za aktywną pracę w kole tanecznym „ Diverse” oraz kole teatralnym „Hydra”.

Dyrektor nagrodził także wielu nauczycieli i pracowników za ich zaangażowanie. Podziękował także kwiatami i wzruszającym wierszem Pani Ewie Włodarczyk – Detienne za długoletnią służbę w związku z jej przejściem na emeryturę.

Następnie głos zabrali uczniowie klasy VIII i III gimnazjum, którzy przygotowali część artystyczną. W krótkim podsumowaniu podziękowali dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom za przekazaną wiedzę, mobilizowanie do pracy, uśmiech, zrozumienie, cierpliwość… i wiele innych rzeczy. Podkreślali, że szybko mijają chwile, a na nich właśnie przyszedł czas odlotu. Odlotu z naszej szkoły. Mieli zabrać ze sobą dużą dozę odwagi, ogrom wiary w siebie, w człowieka i świat oraz nadzieję potrzebną, by żyć.

            Życzymy im wszystkim szczęścia!