w kl vi 19 20 W piękny dzień babiego lata, 16 października, klasa szósta w pełnym składzie wybrała się na dydaktyczno-integracyjną wycieczkę klasową. Trasa wycieczki wiodła ścieżką przyrodniczo-leśną pod Ostrą, a celem jej było zapoznanie z bogactwem gatunkowym fauny i flory lasu. Wycieczka była zorganizowana w ramach koła ekologicznego, którego opiekunem jest Pan Dyrektor, Marek Twaróg. Wspólnie z wychowawcą, P.Barbarą Frączek, i Panem Dyrektorem, uczestnicy pokonali ponad dwukilometrowy odcinek zboczami północnej Ostrej i Cichonia.

Na trasie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji przyrody, poznać wiele ciekawostek i wiadomości o mieszkańcach lasu, zobaczyć rzadkie okazy roślinne oraz grzyby, stanowiące odrębną grupę organizmów żywych.

Pani Elwira, pracownik Nadleśnictwa, która była przewodnikiem tej wędrówki, zapoznała także uczniów z zasadami zachowania się w lesie, aby uświadomić im, że las jest domem dla wielu roślin i zwierząt a my jesteśmy w nim gośćmi, więc należy go szanować.

Podczas tej wędrówki uczniowie mieli okazję zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę przyrodniczą, poznać swoje wzajemne zainteresowania i upodobania, a także doskonalić relacje rówieśnicze.

Na końcu trasy wszystkich czekał zasłużony odpoczynek przy ognisku i posilenie się kiełbaskami z grilla po długiej podróży pełnej niezapomnianych wrażeń.