dz jez 19 056W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w tym roku promowaliśmy zastosowanie nowoczesnych technologii w nauce języków obcych – poprosiliśmy zatem uczestników, aby zaopatrzyli się w urządzenia cyfrowe z dostępem do Internetu i zaproponowaliśmy:

 • Konkurs wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w postaci interaktywnego quizu Kahoot.

Postawiliśmy na umiejętność wyszukiwania informacji. Zorganizowaliśmy grę terenową:

 • MISSION IMPOSSIBLE, w której tajni agenci musieli rozwikłać szereg zagadek oraz wykonać specjalne zadania, a ostatecznym celem było odnalezienie „tajnego schronu”.

Podjęte przez nas działania miały na celu promowanie różnorodności kulturowej i językowej jako bogactwa, które należy rozwijać. W tym celu starsi uczniowie przygotowali prezentacje walorów wybranego przez siebie kraju oraz szereg gier i zabawy związanych z kulturą Japonii, Korei, Grecji oraz Francji dla uczniów z oddziałów 1-3 oraz dla przedszkolaków.

 • Każda klasa została gospodarzem wybranego przez siebie kraju, by pokazać wszystkie walory różnorodności kulturowej. Zorganizowano kąciki kulinarne z różnych stron świata, pokaz strojów narodowych. 

Nasi najmłodsi uczniowie zaskoczyli nas pomysłowością kreatywnością w konkursie plastycznym, pt.:

 • Mój ulubiony bohater bajek Disney’a. Wszystkie prace zdobiły szkolny korytarz. 
 • Na uroczystym apelu zorganizowanym w związku z obchodami Europejskiego Dnia Języków, laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów:

  Sz.P. Iwona Wojak Ćwik, Krzysztof Ćwik - PPUH Wolimex Plus S.C.

  Sz.P. Bartłomiej Bieda - Zakład Usługowo Produkcyjny EMITER

  Sz.P. Eugeniusz Wojak – Wolimex

  Sz. P. Ryszard Piszczek - sołtys

  Rada Rodziców reprezentowana przez panią Joannę Krajewską – Pachut

   Gratulujemy laureatom wszystkich konkursów, a także w  imieniu uczniów, nauczycieli oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starej Wsi składamy serdeczne podziękowania sponsorom za udzielone wsparcie finansowe, dzięki któremu zorganizowaliśmy Europejski Dzień Języków.