boz nar19 016

   W ostatni dzień nauki przed okresem świątecznym, 20 grudnia 2019 roku, odbył się uroczysty apel bożonarodzeniowy. Uroczystość tę uświetniła obecność zacnych gości: Pani Edyty Król – dyrektora GZOS w Limanowej, Pana Jacentego Musiała – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, Pani Iwony Wojak-Ćwik – radnej Gminy Limanowa oraz emerytowanych nauczycieli. Przybyłych gości  przywitał ciepło dyrektor szkoły Pan Marek Twaróg.

   Przybyli również rodzice z przedstawicielką Rady Rodziców na czele - Panią Joanną Krajewską – Pachut. Salę wypełniła licznie cała społeczność szkolna – dzieci i młodzież oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

   Przedstawienie artystyczne pt. "Jasełka z Małym Księciem", przygotowane przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Barbary Frączek, stało się okazją do refleksji nad tajemnicą narodzin Króla, który jest Miłością, i który przyszedł na ten świat, by ludzi hojnie obdarzyć miłością. Lecz w dzisiejszym zabieganym świecie jest tak wiele bodźców, że często zapominają oni o tym najważniejszym przesłaniu, jakie przyniósł ludzkości Boży Syn. Jakże często zabija je...brak czasu.

   I ten fakt przypomniał obecnym Mały Książę słowami: "Myślę, że ludzie zapominają o bardzo ważnej życiowej prawdzie. Zapominają o tym, że  najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Za mało tej prawdzie poświęcają swojego czasu. Lecz Tobie nie wolno o tym zapomnieć. Zapamiętaj mój sekret: Dobrze widzi się tylko sercem".

   Widowisko przeplatane było śpiewem pięknych, polskich kolęd w wykonaniu klasy VII, któremu towarzyszyła gra na instrumentach (gitara, keyboard). Tegoroczne jasełka z udziałem Małego Księcia, zapewne pozwoliły, choć przez chwilę, zastanowić się nad sensem życia, nad tym, do czego zmierzamy i za czym nieustannie gonimy.

   Na zakończenie przedstawienia popłynęły od uczniów szczere, pełne pozytywnych emocji i rodzinnego ciepła życzenia świąteczne wraz z symboliczną bombką choinkową dla gości, nauczycieli i pracowników szkoły.

   Po części artystycznej dyrektor szkoły Pan Marek Twaróg wręczył wiele zasłużonych nagród wszystkim tym uczniom i dzieciom, również tym najmłodszym, którzy przystąpili do różnych konkursów o tematyce świątecznej, zdobywając znaczące miejsca.