Regulamin konkursu na najciekawsze przebranie za postać bajkową lub literacką

 1. Organizatorzy:

- Koordynatorzy projektu „ Zaczytana szkoła”: pani Marzena Banach, pani mgr M. Piórkowska

 1. Cele Konkursu:

- popularyzowanie literatury dziecięcej,

- kształtowanie pomysłowości i kreatywności,

- wspólna zabawa.

 

3.Zasady udziału w Konkursie

 1. a) Konkurs skierowany jest dla: - uczniów klas I- III szkoły podstawowej,
 2. b) Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden strój.
 3. c) Dopuszcza się wykonanie przebrania z dowolnych materiałów, można do niego wykorzystać różnego rodzaju rekwizyty według pomysłu autora..
 4. d) Przebrania oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu.
 5. e) Ocenie zostanie poddana: pomysłowość, estetyka i technika wykonania stroju oraz wkład pracy.
 6. f) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas zabawy karnawałowej.
 7. g) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 8. Nagrody

a). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 1. Postanowienia końcowe

a). Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu.

b). W trakcie konkursu wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, która jest własnością Organizatora i może być wykorzystywana w publikacjach tematycznych, informacyjnych i promocyjnych.

 1. Dodatkowych informacji o Konkursie udzielają panie: Marzena Banach, Marzena Piórkowska
 2. Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego:

Imię i nazwisko ucznia, klasa:…………………………………..

Autor i tytuł utworu: ……………………………………………..

…………………………………………………………………….....

Bohater literacki: ………………………………………………...

Organizatorzy