W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2014r.

 

Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie do wglądu odpisu aktu urodzenia dziecka. Zapisy będą się odbywać w dniach od 02 do 16 marca 2020r.

Do dnia 6 kwietnia 2020 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły, w formie pisemnego oświadczenia, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

Dzieci uczęszczające już do oddziału przedszkolnego nie muszą być zapisywane ponownie. Należy natomiast wypełnić w sekretariacie szkoły deklarację kontynuacji uczęszczania w przyszłym roku szkolnym.