Konkurs na najciekawsze przebranie za postać literacką lub bajkową

   bal 20 3213 lutego 2020 roku odbył się Literacki Bal Karnawałowy dla uczniów klas 1-3, podczas którego został przeprowadzony konkurs na najciekawsze przebranie za postać bajkową lub literacką. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością.

Na uwagę zasługuje duży wkład rodziców, a nawet dziadków w przygotowanie strojów. Galeria postaci była barwna i ciekawa.  Podczas wręczenia nagród przez dyrektora szkoły pana Marka Twaroga uczennica klasy pierwszej Ania Koza wyrecytowała wiersz Juliana Tuwima pt. „Murzynek Bambo”. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do Rady Rodziców za ufundowanie nagród.

Laureaci konkursu:

Antoni Olchawa kl. 2 – I miejsce

Aleksandra Paruch kl. 1 – I miejsce

Marcin Starzyk kl. 2 – I miejsce

Anna Koza kl. 1 – II miejsce

Gabriel Biernat kl. 1 – II miejsce

Anna Bokowy kl. 2 – II miejsce

Stanisław Marcisz k. 1 – III miejsce

Adam Gwiżdż kl. 1 – III miejsce

Cyprian Pietrucha kl. 2 – III miejsce

Fryderyk Pachut kl. 3 – III miejsce

Julia Biernat kl. 2 – III miejsce

Marlena Król kl. 2 – III miejsce

Organizatorzy: Marzena Banach, Marzena Piórkowska, wychowawcy klas 1-3