pp 20 01W dniu 20 lutego 2020 r. uczniowie klasy 1-3 mieli możliwość przypomnienia sobie i utrwalenia zasad udzielania pierwszej pomocy. Ratownik medyczny na początku przedstawił prezentację zawierającą trochę teorii. Największe zainteresowania wzbudziły wśród dzieci ćwiczenia praktyczne.

Z wielkim zaangażowaniem uczniowie ćwiczyli na fantomie udzielanie pierwszej pomocy. Mieli możliwość zatelefonowania do dyspozytora pogotowia ratunkowego i przećwiczenia sposobu informowania o wypadk. 

Kuna, J. Ciągło, E. Daniel