orig pszk 20 02orig pszk 20 01 Dzieci z oddziałów przedszkolnych bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach origami. Z dużym zaangażowaniem wykonują prace techniką origami płaskie z koła. Prace z gotowych kół przyklejają na kartce według instrukcji nauczyciela. Samodzielnie wykonane prace ozdabiają gazetki na korytarzach szkoły.

J. Ciągło