Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja. Ma na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie, jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2020 roku jest „Zasmakuj w bibliotece”.

Proponuję grę dla całej rodziny „ Literackie bingo”. Poniżej plansza do gry z instrukcją. Możesz wydrukować. 

Marzena Banach