Protokół z posiedzenia Uzupełniającej Komisji Rekrutacyjnej

do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

z dnia 20 maja 2020 roku

Na podstawie art. 131 ust.2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę zawarty w Uchwale NR XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 roku

 

Komisja w składzie

mgr Alicja Pazdur- przewodnicząca komisji

mgr Anna Florek- członek komisji

mgr Iwona Gawlak- członek komisji

Podaje do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021 w toku rekrutacji uzupełniającej

ZAKWALIFIKOWANI:

 1. Biernat Aleksander Daniel
 2. Bujak Lena
 3. Kuna Nikodem Stanisław
 4. Małucha Lena
 5. Młynarczyk Nikodem
 6. Mruk Magdalena Krystyna
 7. Mruk Maksymilian
 8. Piechnik Nikodem
 9. Piszczek Aleksander
 10. Piszczek Maksymilian
 11. Prędki Karol Tomasz
 12. Sikoń Maja
 13. Włodarczyk Jagoda Magdalena

Komisja rekrutacyjna:

mgr Alicja Pazdur- przewodnicząca

mgr Anna Florek- członek komisji

mgr Iwona Gawlak- członek komisji