z r szk 20 01  Uczniowie zakończyli rok szkolny, jakiego polska szkoła dotąd nie znała. Po trzymiesięcznym kształceniu na odległość, spowodowanym epidemią koronawirusa, przyszła pora na odebranie świadectw. Również w tym przypadku konieczne było zachowanie zasad bezpieczeństwa –prowadząc uroczystości w małych grupach i rezygnując z uścisków na pożegnanie, przed rozpoczęciem wakacyjnej przerwy.

 

z r szk 20 02W uroczystości rozdania świadectw absolwentom naszej szkoły towarzyszył pan dyrektor Marek Twaróg, który wręczył świadectwa, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie ufundowane przez Radę Rodziców oraz nagrody za konkursy przedmiotowe i osiągnięcia sportowe.

Drodzy Absolwenci jesteście częścią Naszej społeczności i choć dzisiaj opuszczacie szkolne mury to wiele wspomnień będzie nam towarzyszyć. Życzymy Wam Drodzy Uczniowie, aby lata nauki zaowocowały w przyszłości, a zdobyta wiedza i doświadczenie otworzyły drzwi do realizacji życiowych planów.