bebefis 20 01Projekt realizowany 

w ramach programu

Po pierwsze rodzina! 

 Więcej informacji w zakładce Benefis rodzin http://zs-starawies2.pl/index.php/benefis-rodzin

oraz na stronie http://benefisrodzin.pl