bezp droga 21 01Uczniowie klasy 2 wspólnymi siłami zaprojektowali i przygotowali makietę bezpiecznej miejscowości.

Na początku roku szkolnego drugoklasiści po omówieniu zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku w drodze do i ze szkoły wykonali znaki drogowe i modele budynków. Dzięki ich zaangażowaniu powstała piękna makieta.