ib 21 07We wrześniu klasa Ia  i  Ib przystąpiły do realizacji projektu  fundacji Uniwersytet Dzieci. Uniwersytet Dzieci to organizacja non-profit, która powstała w 2007 roku w Krakowie. Jest pierwszym Uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i wykładów dla dzieci w wieku 6-16 lat.

Misją Uniwersytetu jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, tak, aby mogły one w pełni zrozumieć otaczający ich świat i umiały w nim działać, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i talenty. Celem Uniwersytetu Dzieci jest uczenie współpracy, rozwijanie potrzeby uczenia się, rozbudzanie pasji i wiedzy.

Temat naszego przedsięwzięcia brzmi „ Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?” Na pierwszych zajęciach zrealizowaliśmy temat „ Dlaczego każdy z nas jest inny?”. Uczniowie w domach przygotowali wycinki z gazet ilustrujące ich pasje i zainteresowania. W czasie lekcji każde dziecko przedstawiło swoje pasje i upodobania, zastanawialiśmy się wspólnie, czy jest to możliwe, żebyśmy wszyscy lubili robić to samo? Przeprowadziliśmy zabawę integracyjną statek  oraz interesujące kalambury. Analizowaliśmy również wiersz Juliana Tuwima pt. „ Wszyscy dla wszystkich”. Na zakończenie dzieci wspólnie przygotowały kolaż przedstawiający ich zainteresowania.

Z niecierpliwością czekamy na dalsze wyzwania.