W obecnym roku szkolnym zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 – 31 XII 2017 r. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie wracają do szkoły we wtorek 2 stycznia 2018 r.  W okresie zimowej przerwy świątecznej w dniach:

1) środa - 27 XII 2017 r.;  2) czwartek - 28 XII 2017 r.;  3) piątek - 29 XII 2017 r. dla uczniów, których Rodzice – ze względu na swoją pracę zawodową zgłoszą do szkoły potrzebę zapewnienia swoim dzieciom opieki w wyżej wymienionych dniach, nasza szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach  od  730 do 13.00. W tych dniach szkoła nie zapewnia wyżywienia. Rodziców, którzy potrzebują, aby ich dzieciom zapewnić opiekę świetlicową w w/w dniach wolnych od nauki, prosimy o powiadomienie o tym szkoły w terminie do dnia 20 XII 2017 roku. Informację o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w świetlicy prosimy przekazać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia na świetlicy lub zgłosić w sekretariacie szkoły - osobiście albo telefonicznie: tel. 18 33 29 787  w godz. od 700 - 1500

 Informujemy, że zakończenie I półrocza przypada na 26 stycznia 2018 r.

Oceny za pierwsze półrocze zostaną wystawione do 19 stycznia 2018 r.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony