Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi informuje,

że 27, 28, 29 grudnia 2017 roku zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w godzinach od 7.30 do 12.30. W tych dniach szkoła nie zapewnia wyżywienia. Dla dzieci, których Rodzice – ze względu na swoją pracę zawodową zgłoszą do szkoły potrzebę zapewnienia swoim dzieciom opieki  w wyżej wymienionych dniach, nasza szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach  od  1230 do 1400Informację o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w oddziale przedszkolnym i w świetlicy prosimy przekazać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale przedszkolnym lub zgłosić w sekretariacie szkoły - osobiście albo telefonicznie: Tel. 18 33 29 787  w godz. od 700 - 1500

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony