Akademia Trzeciomajowa

3maj 18 13"Maj – rocznica pięknych serc, maj – rocznica wielkich myśli" – te słowa oddają cześć autorom wspaniałego dzieła, jakie zostało zapisane na kartach historii naszego narodu, a którego wspomnienie z okazji 227. rocznicy jego uchwalenia, zgromadziło całą społeczność naszej szkoły na sali gimnastycznej, dzieła pod nazwą Konstytucji 3 – Maja.

 

Z tejże właśnie okazji, w dniu 27 kwietnia 2018 r, odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Swoim udziałem w Narodowym Święcie Konstytucji mieliśmy okazję wyrazić swój patriotyzm, jaki od najmłodszych lat kształtują w naszych sercach najpierw nasi rodzice, a później nauczyciele i katecheci.

Liczna grupa uczniów naszej szkoły, począwszy od klasy V szkoły podstawowej, a skończywszy na najstarszych gimnazjalistach, zaprezentowała barwne przedstawienie, podczas którego występujący młodzi aktorzy przybliżyli wszystkim obecnym na sali widzom, sytuację polityczno – gospodarczą w tamtym okresie oraz przypomnieli fakty z przeszłości, ważne nie tylko dla Polski, ale dla całej ówczesnej Europy.

Nie zabrakło akcentów symbolicznych: biało-czerwonej flagi, na upamiętnienie święta poprzedzającego dzień 3 Maja, Święta Flagi Polskiej, a także godła, Mazurka Dąbrowskiego, jak również portretów dzisiejszych bohaterów: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica.

Do stworzenia niepowtarzalnego klimatu tamtych czasów sprzed ponad dwóch stuleci, przyczynił się zespół klasy VII, który zatańczył w oryginalnym układzie poloneza 3 Maja, przygotowanego pod kierunkiem pani Wiesławy Boruty.

Akademię uświetniły pieśni trzeciomajowe śpiewane przez uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz solowe występy dwóch uczennic gimnazjum – Martyny Kędroń, z klasy III, która wykonała piękny Hymn Konstytucji, i Karoliny Syktus z klasy II, która bardzo emocjonalnie zaśpiewała piosenkę o naszej Ojczyźnie „Taki kraj".

Dzisiejsze, patriotyczne i niezwykłe w swej wymowie widowisko, przygotowały: pani Maria Młynarczyk i pani Barbara Frączek.

Konstytucja 3-Maja, pomimo iż obowiązywała tylko przez rok, gdyż została obalona przez konfederację targowicką, przez wszystkie następne lata, aż po dziś dzień, jest powodem do chwały dla społeczeństwa polskiego, a zarazem natchnieniem do pracy i nieustannej walki o uratowanie politycznej egzystencji Rzeczypospolitej. Aktualny do dziś przekaz Konstytucji Trzeciomajowej został zawarty w tytule dekoracji: "Ludu Polski! Od ciebie zależy Ojczyzny dziś naszej, i przyszłość, i chwała!"

Po występach uczniów głos zabrał Dyrektor szkoły, pan Marek Twaróg, który w swym wystąpieniu nawiązał do obchodów tego Narodowego Święta w Bazylice Limanowskiej, będącej Pomnikiem 100-lecia Konstytucji.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony