Regulamin konkursu na najciekawsze przebranie za postać bajkową lub literacką

  1. Organizatorzy:

- Koordynatorzy projektu „ Zaczytana szkoła”: pani Marzena Banach, pani mgr M. Piórkowska

  1. Cele Konkursu:

- popularyzowanie literatury dziecięcej,

- kształtowanie pomysłowości i kreatywności,

- wspólna zabawa.

boz nar19 016

   W ostatni dzień nauki przed okresem świątecznym, 20 grudnia 2019 roku, odbył się uroczysty apel bożonarodzeniowy. Uroczystość tę uświetniła obecność zacnych gości: Pani Edyty Król – dyrektora GZOS w Limanowej, Pana Jacentego Musiała – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, Pani Iwony Wojak-Ćwik – radnej Gminy Limanowa oraz emerytowanych nauczycieli. Przybyłych gości  przywitał ciepło dyrektor szkoły Pan Marek Twaróg.

   zaj otw 19 05Jakiś czas temu w oddziale przedszkolnym 0c - dzieci 6 letnich odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami. Spotkanie miało postać warsztatowych zajęć plastycznych, a inspiracją do powstałych prac był wiersz D. Gellner "Kolorowy potwór".

   zdr sz 19 054Nasza szkoła świętowała zakończenie trzyletniej pracy nad programem „Szkoła Promująca Zdrowie”. Nikt nie ma wątpliwości, że szkoła  promuje zdrowie.

cert bezp szk 19

cert czyste pow 19

cert nie pal 19

cert bieg po zdr 19

cert trzymaj form 19

Początek strony