z r szk 20 01  Uczniowie zakończyli rok szkolny, jakiego polska szkoła dotąd nie znała. Po trzymiesięcznym kształceniu na odległość, spowodowanym epidemią koronawirusa, przyszła pora na odebranie świadectw. Również w tym przypadku konieczne było zachowanie zasad bezpieczeństwa –prowadząc uroczystości w małych grupach i rezygnując z uścisków na pożegnanie, przed rozpoczęciem wakacyjnej przerwy.

bezp wakacje 20 01Zobacz zdjęcia obrazujące bezpieczne zachowanie się w czasie wakacji - nad wodą, w górach, w lesie, na szlaku.

bezp internet 20 01Zobacz zdjęcia obrazujące bezpieczne korzystanie z Intarnetu.

dz j o 20 0221 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony w 1999 roku, żeby podkreślić bogactwo i różnorodność językową świata.

   warszt t 20 04W ramach szkolnej innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach teatralnych podjęliśmy współpracę ze szkolną grupą teatralną „Mali Aktorzy”, działającą przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach.