nalogi 18 01 Z okazji Dnia profilaktyki w naszej szkole powstały liczne dekoracje, prezentujące skutki ulegania nałogom i zachęcające do zdrowego życia. Dekoracje umieszczone zostały w różnych częściach szkoły, by częstszy kontakt z zawartą tam treścią przekonał młodych do życia bez nałogów. Mamy nadzieję, że cel został osiągnięty!

   dz profilaktyki 18 04W dniu 29 maja w naszej szkole odbył się I Dzień profilaktyki. Na ten dzień zaplanowanych zostało szereg różnorodnych działań tak, by każdy mógł czynnie włączyć się w jego obchody.

  przypominamy 18 01 W związku ze Światowym Dniem bez Papierosa, który przypada na 31 maja, uczennice z kl. II gimnazjum udały się do wszystkich klas naszej szkoły, od klasy IV SP,  z prezentacją dotyczącą palenia papierosów.

  wycieczka krakow 18 04 Bawili się świetnie w Ogrodzie Doświadczeń wśród bardzo wielu miejsc doświadczalnych uczniowie klas starszych SP oraz Gimnazjum. Mogli samodzielnie wykonywać proste, a zarazem bardzo ciekawe eksperymenty z bardzo wielu dziedzin fizyki np. składanie twarzy, wybrzmiewały głośne tam- tamy.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony