su babeczki 17 01 16 listopada 2017,  na uczniów naszej szkoły czekały babeczki, które nie tylko pięknie się prezentowały, ale równie dobrze smakowały! Sprzedaż babeczek odbyła się dzięki pomocy uczennic 2 klasy gimnazjum, które czuwały nad przygotowaniem jak i nad sprzedażą smakołyków.

Opiekunki SU

  sw piecz ziem 17 13 Ziemniak jest pospolitym, ale również wspaniałym warzywem, przyrządzanym w naszych kuchniach na różne sposoby. 

   W dniu 17 października w naszej szkole odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka.”W tym roku wszyscy uczniowie klasy I i III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w jesiennym pikniku.

  cmentarz golcow 17 01 W dniu 7 listopada 2017 roku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami p. Marią Młynarczyk i p. Marią Małuchą odwiedzili cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej na Golcowie.

  cment woj 17 08 Uczniowie klasy trzeciej pod opieką wychowawcy Jolanty Ciągło i pani Danuty Mól uczestniczyli w wycieczce na Jabłoniec.

„Dokuczanie, jak temu zaradzić”

   przedst terap 17 02 18 X 2017 roku dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klasy I i III oglądali bajkę terapeutyczną połączoną z warsztatem „Dokuczanie, jak temu zaradzić”.

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony