Nasza szkoła realizuje projekt pn."Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolsce II" dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.                                              Zajęcia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery odbywają się w poniedziałki w formie warsztatowej oraz w środy w formie indywidualnej.

HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY w szkole: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STAREJ WSI w okresie: 2.10.2017- 22.12.2017 r.

Nazwa Partnera Projektu (organu prowadzącego): URZĄD GMINY W LIMANOWEJ

Prowadzący: mgr Andżelika Kraj- Smęda