HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY w szkole: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STAREJ WSI w okresie: 2.10.2017- 22.12.2017 r.

Nazwa Partnera Projektu (organu prowadzącego): URZĄD GMINY W LIMANOWEJ

Prowadzący: mgr Andżelika Kraj- Smęda

 

 

Planowana liczba godzin

Uczestnicy

(klasy)

Termin realizacji

Miejsce realizacji

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

- w rozbiciu na klasy (w tym spotkania
z rodzicami

oraz wizyty/spotkania zawodoznawcze)

16

(w tym gry i konkursy zawodoznawcze,  spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, debaty tematyczne)

II – gimnazjum

02.10.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

09.10.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

16.10.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

23.10.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

30.10.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

06.11.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

13.11.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

20.11.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

27.11.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

04.12.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

09.12.2017 r. godz. 9.00 – 12.30

11.12.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

18.12.2017 r. godz. 14.55 – 15.40

Sala numer 3A

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Starej Wsi

20

(w tym gry i konkursy zawodoznawcze,  spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, debaty tematyczne)

III - gimnazjum

02.10.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

09.10.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

16.10.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

23.10.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

30.10.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

06.11.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

13.11.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

20.11.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

27.11.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

02.12.2017 r. godz. 9.00 – 12.30

04.12.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

11.12.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

16.12.2017 r. godz. 9.00 – 12.30

18.12.2017 r. godz. 15.45 – 17.00

Sala numer 3A

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Starej Wsi

Zajęcia indywidualne dla uczniów – IPD

-

-

-

-

Konsultacje indywidualne dla uczniów.

14

II i III gimnazjum

04.10.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

11.10.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

18.10.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

25.10.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

01.11.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

08.11.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

15.11.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

22.11.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

29.11.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

06.12.2017 r. godz. 9.20 – 10.05

13.12.2017 r. godz. 9.20 – 11.00

20.12.2017 r. godz. 9.20 – 11.00

Sala numer 3A

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Starej Wsi

Inne działania podejmowane w ramach Spinka (poza godzinami wskazanymi w pkt. 3 niniejszych Standardów) 

np. spotkania z gronem pedagogicznym i/lub samodzielna praca uczniów
w SPInKa

-

-

-

-

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony