IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PEŁNIONA W SZKOLE

mgr Marek Twaróg

Dyrektor szkoły, nauczyciel biologii

mgr Lucyna Pazdur

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel fizyki, pedagog szkolny

mgr Beata Kuna

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Elżbieta Daniel

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - wychowawca oddziału przedszkolego

mgr Jolanta Ciągło

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca klasy II

mgr Gawlak Iwona

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca klasy III, muzyka

mgr Marzena Piórkowska

nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy

mgr Joanna Janik-Kita

nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Opiela

nauczyciel geografii, matematyki, przyrody - wychowawca klasy IV

mgr Dorota Sewielska

nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy, wychowawca klasy IA

mgr Maria Wyżycka

nauczyciel chemii, techniki, informatyki

mgr Barbara Frączek

nauczyciel matematyki

mgr Maria Młynarczyk

nauczyciel historii, plastyki, zajęć artystycznych, terapii pedagogicznej 

mgr Wiesława Halat

nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy V

mgr Halina Stanisławczyk

nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wos, wychowania do życia w rodzinie

mgr Wiesława Boruta

nauczyciel wychowania fizycznego, matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Wioletta Kurek

nauczyciel języka polskiego i terapii pedagogicznej - wychowawca klasy VI

mgr Andżelika Kraj-Smęda

nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy

mgr Anna Florek

nauczyciel - logopeda

mgr Małgorzata Czepiel

nauczyciel języka niemieckiego 

mgr Marzena Banach

bibliotekarz, opiekun świetlicy

ks. mgr Daniel Świątek

nauczyciel religii

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony