IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PEŁNIONA W SZKOLE

mgr Marek Twaróg

Dyrektor szkoły, nauczyciel biologii

mgr Lucyna Pazdur

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel fizyki, pedagog szkolny

mgr Beata Kuna

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Elżbieta Daniel

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - wychowawca klasy I

mgr Jolanta Ciągło

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca klasy III

mgr Gawlak Iwona

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Marzena Piórkowska

nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy, nauczyciel terapii pedagogicznej

mgr Joanna Janik-Kita

nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Opiela

nauczyciel geografii, matematyki, przyrody - wychowawca klasy V

mgr Dorota Sewielska

nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy - wychowawca klasy IIA

mgr Maria Wyżycka

nauczyciel chemii, techniki, informatyki - wychowawca klasy IV

mgr Barbara Frączek

nauczyciel matematyki 

mgr Maria Młynarczyk

nauczyciel historii, plastyki, zajęć artystycznych, terapii pedagogicznej 

mgr Wiesława Halat (zastępstwo - Maria Małucha)

nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy VI

mgr Halina Ujejska

nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wos, wychowania do życia w rodzinie, - wychowawca klasy IIIA

mgr Wiesława Boruta

nauczyciel wychowania fizycznego, matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Wioletta Kurek

nauczyciel języka polskiego i terapii pedagogicznej - wychowawca klasy VII

mgr Andżelika Kraj-Smęda

nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy

mgr Anna Florek

nauczyciel - logopeda

mgr Małgorzata Czepiel

nauczyciel języka niemieckiego 

mgr Marzena Banach

bibliotekarz, opiekun świetlicy, nauczyciel oddziału przedszkolnego

ks. mgr Robert Duda

nauczyciel religii

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony