Szkoła w Starej Wsi - Wola istnieje od 1916 roku. Przez 22 lata była to szkoła jednoklasowa, w której obowiązki pełniła tylko jedna nauczycielka. W wynajętej izbie naukę czytania, pisania i liczenia wpajała dziatwie przez 10 lat pani Salecka Maria jako pierwsza nauczycielka tej szkoły.

 

W roku szk. 1941/42 szkoła zawiesiła edukowanie dzieci z powodu braku nauczycieli. Następne lata okupacji hitlerowskiej szkoła dalej pełniła swoją rolę, zajęcia lekcyjne odbywały się w prywatnych domach: Jana Łyszczarza, Ignacego Włodarczyka i Marii Łyszczarz.
        Lata 1945 i 1946 to okres funkcjonowania szkoły pięcioklasowej, a rok później utworzono też klasę szóstą. Program sześcioklasowej szkoły, z powodu braku nauczycieli realizowała tylko jedna nauczycielka p. Władysława Sulińska.
        W roku 1948/49 utworzono klasę VII - nauka odbywała się na dwie zmiany, a   szkole pracowały już trzy nauczycielki: Sulińska Władysława, Suflita Zofia, Wątroba Wanda.
        W 1955 roku po przeprowadzonym remoncie szkoła zyskała trzecią salę lekcyjną i piątego nauczyciela. Szkoła Stara Wieś nr 3 /Morgi/ stała się filią macierzystej szkoły w Starej Wsi /Wola/ stanowiąc organizacyjną całość. Z każdym rokiem przybywało uczniów - w roku 1958/59 w 7 oddziałach ze 132 uczniami pracowało 5 nauczycieli.
        W 1961 r. zabłysło w szkole światło elektryczne.
        W 1968 roku powołany został Komitet Budowy Szkoły, zakupiono działkę 91 arów wraz ze starym budynkiem.
        Celem przystąpienia do remontu zakupionego budynku wynajęto dwie sale lekcyjne u pani Anny Król. Budowa nowej szkoły nie zyskała poparcia władz - natomiast zaczęto remont kapitalny zakupionego budynku. Na miejscu starego budynku, który całkowicie rozebrano, rozpoczęto budowę nowej szkoły.