Szkoła w Starej Wsi - Wola istnieje od 1916 roku. Przez 22 lata była to szkoła jednoklasowa, w której obowiązki pełniła tylko jedna nauczycielka. W wynajętej izbie naukę czytania, pisania i liczenia wpajała dziatwie przez 10 lat pani Salecka Maria jako pierwsza nauczycielka tej szkoły.

 

W roku szk. 1941/42 szkoła zawiesiła edukowanie dzieci z powodu braku nauczycieli. Następne lata okupacji hitlerowskiej szkoła dalej pełniła swoją rolę, zajęcia lekcyjne odbywały się w prywatnych domach: Jana Łyszczarza, Ignacego Włodarczyka i Marii Łyszczarz.
        Lata 1945 i 1946 to okres funkcjonowania szkoły pięcioklasowej, a rok później utworzono też klasę szóstą. Program sześcioklasowej szkoły, z powodu braku nauczycieli realizowała tylko jedna nauczycielka p. Władysława Sulińska.
        W roku 1948/49 utworzono klasę VII - nauka odbywała się na dwie zmiany, a   szkole pracowały już trzy nauczycielki: Sulińska Władysława, Suflita Zofia, Wątroba Wanda.
        W 1955 roku po przeprowadzonym remoncie szkoła zyskała trzecią salę lekcyjną i piątego nauczyciela. Szkoła Stara Wieś nr 3 /Morgi/ stała się filią macierzystej szkoły w Starej Wsi /Wola/ stanowiąc organizacyjną całość. Z każdym rokiem przybywało uczniów - w roku 1958/59 w 7 oddziałach ze 132 uczniami pracowało 5 nauczycieli.
        W 1961 r. zabłysło w szkole światło elektryczne.
        W 1968 roku powołany został Komitet Budowy Szkoły, zakupiono działkę 91 arów wraz ze starym budynkiem.
        Celem przystąpienia do remontu zakupionego budynku wynajęto dwie sale lekcyjne u pani Anny Król. Budowa nowej szkoły nie zyskała poparcia władz - natomiast zaczęto remont kapitalny zakupionego budynku. Na miejscu starego budynku, który całkowicie rozebrano, rozpoczęto budowę nowej szkoły.

cert bezp szk 19

cert czyste pow 19

cert nie pal 19

cert bieg po zdr 19

cert trzymaj form 19

Początek strony