Bardzo proszę rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych,  rodziców uczniów klas 1-3 oraz klasy ósmej, a także rodziców uczniów objętych zajęciami rewalidacyjnymi o odczytanie wiadomości, które wysłałam na konta rodzicielskie w dzienniku elektronicznym. Znajdziecie w nich Państwo informacje dotyczące możliwości uruchomienia w szkole od 25 maja niektórych zajęć w kl. 1-3, konsultacje dla ucz. kl. 8 z zajęć edukacyjnych (w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem) oraz zajęć rewalidacyjnych od 18 maja zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN. Zajęcia te są całkowicie dobrowolne do dnia 7 czerwca 2020 r.

Do uruchomienia tych zajęć potrzebna jest Państwa akceptacja, którą powinniście zgłosić do 20 maja do godziny 15.00 do wychowawców klas. W trosce o bezpieczeństwo dzieci należy również podpisać stosowne dokumenty, które będą udostępnione na stronie szkoły w zakładce POWRÓT DO SZKOŁY oraz w sekretariacie szkoły.  

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca będzie możliwość konsultacji dla uczniów pozostałych klas 5 – 7 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Będzie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

dyrektor szkoły – Marek Twaróg

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie rodzica w sprawie udziału dziecka w konsultacjach w szkole

*Oświadczenie rodzica w sprawie udziału dziecka w zajeciach opiekuńczych w oodziale przedszkolnym- szkole

*Oświadczenie rodzica w sprawie udziału dziecka w zajeciach rewalidacyjnych w szkole

*Zgoda rodzica - powrót dziecka do przedszkola

*Zgoda rodzica - powrót dziecka do szkoły kl. 1-3