W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2012, które realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.

Zapisy będą się odbywać w dniach od 04 do 15 marca 2019 r.

Do dnia 09 kwietnia 2019 r. rodzic zobowiązany jest złożyć
w sekretariacie szkoły w formie pisemnego oświadczenia potwierdzenie woli przyjęcia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2013r.

Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.

Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.

Zapisy będą się odbywać w dniach od 4 do 15 marca 2019r.

Do dnia 9 kwietnia 2019 r. rodzic zobowiązany jest złożyć
w sekretariacie szkoły w formie pisemnego oświadczenia potwierdzenie woli przyjęcia.

Warszawa, 4 grudnia 2018 r.   

 Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

już wkrótce, za pośrednictwem dyrektorów szkół, dotrze do Państwa ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To ważny dla Państwa moment. Zachęcam, aby wspólnie ze swoimi dziećmi – uczniami VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – zapoznali się Państwo z treścią ulotki. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje będą pomocne. Zapewniam, że szkoły są gotowe na przyjęcie Państwa dzieci – posiadają odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i utworzą większą liczbę klas.

 Warszawa, 4 grudnia 2018 r. 

Informacja prasowa

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 r.

–  rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole 

od 1 września 2019 roku. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne.

cert bezp szk 19

cert czyste pow 19

cert nie pal 19

cert bieg po zdr 19

cert trzymaj form 19

kubus

Początek strony