Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość (…) i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Karol Wojtyła

   Rok 2018 był rokiem wyjątkowym dla naszej Ojczyzny. Był to rok wielkiego jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Równo 100 lat temu, po latach wydawałoby się, niekończącej niewoli pod zaborami, Polska ożyła, by wrócić na mapy Europy i świata.

Ta szczególna i niepowtarzalna rocznica znalazła oddźwięk w działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej.

Stało się to dla nas inspiracją do podejmowania inicjatyw służących uczczeniu 100-lecia Niepodległości, a poprzez to budowania tożsamości i wspólnoty narodowej, promowania patriotyzmu i przybliżenia najnowszej historii Polski. Jej znajomość jest bowiem kluczowym elementem do świadomego uczestnictwa z życiu społecznym i obywatelskim.

   Jednym z ważnych działań w ramach Programu "Niepodległa"było dążenie do uzyskania tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Taki tytuł mogły zdobyć szkoły, które zrealizowały zadania wyznaczone w Programie Niepodległa 1918-2018 ogłoszonym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem MEN. Program trwał od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Do Programu zgłosiło się w sumie 400 szkół.  Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 placówkom z całego kraju.

Program Niepodległa 1918 – 2018 wymagał „przebycie” 5 szlaków i w ich zakresie 7 zadań.

Nasza szkoła wybrała i zrealizowała następujące zadania:

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

  1. Witaj majowa jutrzenko – przygotowanie inscenizacji.
  2. Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub zawodów sportowych.

Szlak Współtwórców Niepodległości

  1. Przygotowanie projektu trasy turystycznej związanej z wydarzeniami lub ich bohaterami.
  2. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku.

Szlak Żołnierzy Niepodległości

  1. Otoczenie opieką miejsca pamięci.

Szlak Dróg do Niepodległości

  1. Odwiedziny miejsc pamięci, w tym także w Wilnie, Lwowie lub Grodnie.

Szlak Pierwszych Dni Wolności

  1. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

W podjętych działaniach aktywnie brali udział uczniowie naszej szkoły, pod przewodnictwem nauczycieli. Nad realizacją zadań czuwały: p.Maria Młynarczyk i p.Barbara Frączek – opiekunowie Programu.

Uhonorowaniem zrealizowanych zadań było uzyskanie Certyfikatu Szkoły Niepodległej.

Uzyskany certyfikat zobowiązuje do edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodego pokolenia i jest prestiżowym wyróżnieniem dla szkoły.

Opis działań wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową został umieszczony na platformie Programu. Wszystkie nasze przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR i opublikowane na stronie https://szkolaniepodleglej.zhr.pl.