W granicach naszego kraju znajduje się wiele miejsc pamięci – od tych bardzo znanych jak Wawel czy miejsca powstańczych bitew, po malutkie, bliskie lokalnym społecznościom. Pamiętajcie jednak, że poza obecną Polską wiele jest miejsc, przez które prowadziły drogi do Niepodległej. To Lwów, gdzie Józef Maksymilian hr. Ossoliński założył słynne Ossolineum, to Wilno i niedaleki Zułów, miejsce narodzin Marszałka, to Solura związana z Tadeuszem Kościuszką.