Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.
......

Piosenka powstała w końcu XIX wieku w Krakowie i stamtąd rozprzestrzeniła się po całej Polsce. Przedrukował ją Karol Miarka (nauczyciel, publicysta, pisarz, drukarz) i odtąd stała się bardzo popularna na Śląsku. Słowa o Wawelu, Wiśle i piastowskim rodzie stanowiły inspirację dla opracowania znaku graficznego Polaków w Niemczech – rodła, czyli symbolicznego przedstawienia biegu Wisły z zaznaczonym Krakowem.

Rota czy Marsz I Brygady, to powszechnie znane pieśni kojarzone z niepodległością Polski. Inne, np. pochodzący z okresu powstania styczniowego Ostatni mazur, trudniej potrafimy umiejscowić we właściwym czasie.

Konkurs wokalny lub recytatorski dzięki odpowiednim założeniom może być doskonałą okazją do odszukania i przypomnienia utworów mniej znanych czy wręcz zapomnianych.

Przygotowując konkurs, pamiętajcie o zasadach organizacji tego typu wydarzeń (odpowiednia informacja, jasno określone zasady, promocja itd.)

Konkursy przez Was organizowane mogą być także częścią innego większego projektu. Wtedy ważne jest, aby wasz udział nie ograniczył się tylko do uczestnictwa.

Opis realizacji:

. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dla szkoły. Szkolny konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna” W 2018 roku podejmowanych jest wiele przedsięwzięć i inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To również znakomita okazja, by popularyzować wśród dzieci i młodzieży poezję o tematyce patriotycznej oraz kształtować poczucie silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. Pamięć o tym wielkim wydarzeniu uczciliśmy poprzez przygotowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moja Ojczyzna”, który odbył się 7 listopada 2018 r. Celem tego konkursu było pogłębianie miłości do Ojczyzny, pielęgnowanie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w poezji, utrwalanie poczucia dumy narodowej oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień uczniów. Uczestnicy konkursu, podzieleni na trzy kategorie wiekowe, przygotowali do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej opisujący bohaterskie czyny naszych przodków, miłość do Ojczyzny czy też piękno polskiej ziemi, jej zabytki i przyrodę. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Podniosła i uroczysta atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców i organizatorów konkursu, które zostały im wręczone podczas uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 8 listopada 2018 r.

W 2018 roku podejmowanych jest wiele przedsięwzięć i inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To również znakomita okazja, by popularyzować wśród dzieci i młodzieży poezję o tematyce patriotycznej oraz kształtować poczucie silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

 Pamięć o tym wielkim wydarzeniu uczciliśmy poprzez przygotowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moja Ojczyzna”, który odbył się 7 listopada 2018 r. Celem tego konkursu było pogłębianie miłości do Ojczyzny, pielęgnowanie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w poezji, utrwalanie poczucia dumy narodowej oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień uczniów.

Uczestnicy konkursu, podzieleni na trzy kategorie wiekowe, przygotowali do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej opisujący bohaterskie czyny naszych przodków, miłość do Ojczyzny czy też piękno polskiej ziemi, jej zabytki i przyrodę.

            Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Podniosła i uroczysta atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym. Zdolności recytatorskie naszych uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Marzena Banach, p. Beata Kuna, p. Lucyna Pazdur i p. Marzena Piórkowska. Nad przebiegiem konkursu czuwał również Dyrektor szkoły pan Marek Twaróg. Po wysłuchaniu poszczególnych recytacji jury wyłoniło laureatów:

w kategorii: uczniowie klas I-II

I miejsce – Milena Wątroba

II miejsce – Zuzanna Kita

III miejsce – Franciszek Florek

IV miejsce – Fryderyk Pachut

w kategorii: uczniowie klas IV-VI

I miejsce – Anna Mól

II miejsce – Kinga Duchnik, Aleksandra Pietrucha, Jakub Wyżycki, Tomasz Wyżycki

III miejsce – Paulina Setlak

IV miejsce – Amelia Franczak, Aleksandra Kędroń, Kamila Nalepa

w kategorii: uczniowie klas VII-VIII oraz III gimnazjum

I miejsce – Gabriela Bieda

II miejsce – Natalia Kędroń

III miejsce – Paulina Piaskowy

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców i organizatorów konkursu, które zostały im wręczone podczas uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 8 listopada 2018 r.

Organizatorzy konkursu, pani Marzena Banach i pani Marzena Piórkowska, gratulują wszystkim uczestnikom konkursu!