dz naucz 17 01dz naucz 17 22

   Uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole w dniu 13 X 2017 r. Młodzież z Samorządu Uczniowskiego przedstawiła wesołe scenki z życia klasy oraz dała wskazówki, w jaki sposób odróżnić nauczyciela od ucznia na korytarzu szkolnym.

Zaprezentowała również modne stroje, które pedagodzy powinni nosić w szkole. Pan dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców złożyli wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia. Była to wzruszająca uroczystość. 

   Dzień 13 października 2017 roku w naszej szkole, to również bardzo ważna data dla uczniów klasy I. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Karolina Zoń. Pierwszoklasiści przed dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami oraz kolegami. i koleżankami ze starszych klas wykonały program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły p. Marek Twaróg dokonał symbolicznego aktu pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówił pan Dyrektor, dotykając ołówkiem ramion podopiecznych. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uczniowie otrzymali również upominki w od swoich rodziców i wychowawcy. Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

 

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

Początek strony