Drukuj
Kategoria: 100-lecie-artykuł
Odsłony: 1722

100lecie 16 06 2 Niecodzienna uroczystość miała miejsce dnia 17 listopada 2016 r. s Starej Wsi II.

W tamtejszym Zespole Szkół świętowano Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły, co było okazją do wspólnego spotkania, wspomnień oraz ukazania wieloletniego dorobku oraz bogatej historii tej placówki.

Uroczystość świętowania pełnego wieku istnienia szkoły rozpoczęła msza św. odprawiona w budynku Zespołu Szkół, której przewodniczył ks. biskup Leszek Leszkiewicz.

 

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Marek Twaróg w imieniu całej społeczności szkolnej przywitał serdecznie przybyłych gości, wśród których obecni byli m.in.: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, Wice Wójt Gminy Limanowa Marian Mąka, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, Radni Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza oraz Stefan Hutek, Radny Gminy Limanowa Bogusław Pazdur, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król, Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa Wojciech Korabik, Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starej Wsi Jacenty Musial oraz Sołtys Wsi Stara Wieś Wola Ryszard Piszczek. Wśród gości znaleźli sie również :Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i  prof. Michał Śliwa były rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie a następnie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (absolwent Szkoły).Z okazji tak pięknego Jubileuszu serdeczne gratulacje na ręce Dyrekcji placówki złożył Wójt Gminy Władysław Pazdan, który podziękował wszystkim osobom, dzięki którym możliwe jest świętowanie tak pięknego Jubileuszu, zarówno tym obecnym jak i nieobecnym, kierując szczególne słowa uznania do osób kierujących placówką na przestrzeni całego wieku. Podkreślił on wielką rolę szkolnictwa, jakie do dnia dzisiejszego odgrywa ogromną rolę we wsi Stara Wieś II, także teraz w dobie następujących zmian i reform edukacji. Wójt Gminy skierował życzenia do Dyrekcji, wszystkich nauczycieli oraz Uczniów i Rodziców  wielu kolejnych lat pełnych sukcesów edukacyjnych, zadowolenia i satysfakcji z pracy i nauki, by kiedyś po latach czas spędzony w szkole w Starej Wsi II był dla nich miłym wspomnieniem.

Z okazji 100-lecia szkoły Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał szkole Medal POLONIA MINOR w podziękowaniu za wkład w rozwój oświaty w regionie, kształcenie pokoleń, które przyczyniły się do rozwoju województwa oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Medale wręczyła dyrektorowi szkoły Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał Zespołowi Szkół w Starej Wsi II Zbiorową Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” – odznakę wręczył Prezes Małopolskiego SZS Waldemar Gramek i Wiceprezes - Feliks Piwowar.

Serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lecia placówki złożyli także: Prezydent RP Andrzej Duda, Posłowie na Sejm RP– Wiesław Jańczyk i Józef Leśniak, Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski – Józef Pilch oraz Starosta Limanowski – Jan Puchała.

W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy  „W podziękowaniu tym, którzy niestrudzenie tworzyli historię naszej szkoły i sercem, talentem, pracą przyczynili się do jej rozwoju.”

Odsłonięcia dokonał Dariusz Leśniak  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz rodzice Halina i Bogdan Franczakowie (fundatorzy tablicy).

Odsłonięto również popiersie ks. Stanisława Konarskiego – Patrona Szkoły. W odsłonięcia dokonali  Dariusz Leśniak  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz  Bugusław Pazdur z córką Martą jako wykonawcy i fundatorzy popiersia – dar od absolwentów z okazji Jubileuszu 100. Lecia Szkoły.

Pamiątkową Tablice i popiersie ks. Stanisława Konarskiego uroczyście poświęcił ks. biskup Leszek Leszkiewicz w obecności uczniów i zaproszonych gości.

Uroczystość 100-lecia placówki była okazją do wręczenia odznaczeń i medali pracownikom szkoły. Medalami Komisji Edukacji Narodowej z okazji 100-lecia szkoły odznaczeni zostali Nauczyciele: Marek Twaróg – dyrektor, Małgorzata Bieda, Jolanta Ciągło, Elżbieta Daniel, Dorota Sewielska oraz Maria Wyżycka. Złote Medale Za Długoletnią Służbę Przyznane przez Prezydenta RP otrzymali: Lucyna Pazdur – wicedyrektor oraz pracownicy obsługi: Elżbieta Wiktorek, Danuta Liszka, Halina Opoka oraz Krystyna Król.

Uroczystości jubileuszowe w Starej Wsi II były okazją nie tylko do przypomnienia historii placówki, ale także do zaprezentowania współczesnych dokonań. W myśl słów Patrona placówki ks. Stanisława Konarskiego Mądrymi bądźcie odbyła się przygotowana przez uczniów uroczysta akademia, a dla ukazania zebranym wieloletniego dorobku szkoły na miejscu odbyły się wystawy towarzyszące : Sto lat szkolnictwa w Starej Wsi II i Konary przyjaźni.  W trakcie trwania uroczystości wyemitowany został także reportaż filmowy z okolicznościowego wydarzenia.

Program  artystyczny na okoliczność Jubileuszu 100-lecia szkoły przygotowali: Wioletta Kurek i ks. Daniel Świątek.

100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły
100-lecie Szkoł...
100-lecie Szkoły 100-lecie Szkoły