dz ziemi 21 01Międzynarodowy Dzień Ziemi to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku z inicjatywy Boliwii, ogłoszone światu przez jej prezydenta Evo Moralesa Ayma.

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
ogłasza nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego na rok szkolny
2021/2022. Wniosek wraz z załącznikami można składać w sekretariacie
szkoły w dniach od 10 do 14 maja 2021 r. w godz. od 7.00 do 14.30.

lekturki 21Otrzymaliśmy potwierdzenie realizacji II modułu „Mała chmurka w krainie drzew” Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022 z dnia 09 kwietnia 2021 roku