REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi