zaczyt szk 20 08  W styczniu 2020 roku  nasza szkoła przystąpiła do XXIII  edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Zaczytana szkoła” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły zadania określone regulaminem, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana szkoła” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. W skład jury weszli przedstawiciele organizatora konkursu. Konkurs rozpoczął  się  16 stycznia 2020 r.  Dzieci i młodzież świetnie bawili się w trakcie realizacji projektu.

W czasie trwania konkursu wykonaliśmy następujące działania:

  1. Debata " Książka moim przyjacielem".

Debata została przeprowadzona wśród uczniów klasy 7 na zajęciach z wychowawcą panią Małgorzatą Opielą. W efekcie  wszyscy uczniowie  zgodnie stwierdzili, że warto czytać książki.

  1. Literacki Bal Karnawałowy połączony z konkursem na najciekawsze przebranie za postać literacką lub bajkową.
  2. Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.
  3. Konkurs plastyczny " Okładka do mojej ulubionej książki".

Zadanie polegało na zaprojektowaniu okładki do ulubionej książki. Uczniowie przedstawili swoje pomysły na lekcjach plastyki.

  1. Zorganizowanie zajęć ze studentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - panią Magdaleną Kurczab dla dzieci z klasy III. Studentka przedstawiła prezentację dot. książki pt. „Świat ogromnych” Andrzeja Maleszki. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do przeczytania tej lektury oraz całej serii pt. „Magiczne drzewo” oraz poszerzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów szkoły podstawowej.
  1. Udział w kampanii społecznej  „ Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia zostały ocenione przez jury Ogólnopolskiego konkursu Zaczytana szkoła na maksymalną ilość punktów, tj. 100. Zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość pracy dydaktycznej naszej szkoły.

Cel został osiągnięty -jesteśmy w gronie nielicznych szkół w Polsce, które mogą poszczycić się honorowym tytułem i certyfikatem ZACZYTANA SZKOŁA.

 

Koordynatorzy: Marzena Banach, Marzena Piórkowska

Współpraca: Małgorzata Opiela