wykleci 21 02 Co roku w naszej szkole wspominamy 1 marca w naszej szkole Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku szkolnym pandemia koronawirusa  nie pozwoliła nam w sposób tradycyjny świętować. Nie możemy jednak zapomnieć, o tych, żołnierzach podziemia niepodległościowego   którzy byli patriotami.  

Nazywano ich niezłomnymi lub żołnierzami wyklętymi. Sprzeciwiali się sowietyzacji i komunizacji Polski. Tworzyli organizacje konspiracyjne, a także oddziały partyzanckie. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę.  Spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani, a ostatecznie skazani na śmierć. Miejsca ich pochówku są wielokrotnie nieznane.

W naszej szkole świętowaliśmy wirtualnie poprzez wspólne obejrzenie prezentacji pt. „ Żołnierze Niezłomni, Wyklęci” oraz śpiewanie pieśni patriotycznych na lekcjach wychowawczych.

Przywracanie tożsamości narodowej powinno być obowiązkiem każdego Polaka – patrioty.

Oby zawsze towarzyszyła nam sentencja, która widnieje na tablicy upamiętniającej obławę augustowską. Oto ona: „ Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.