Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022
z dnia 18 marca 2021 roku

 

Na podstawie art. 131 ust.2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe

oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę zawarty w Uchwale
NR XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 roku

Komisja w składzie

mgr Alicja Pazdur- przewodnicząca komisji
mgr Anna Florek- członek komisji
mgr Iwona Gawlak- członek komisji

Podaje do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022

ZAKWALIFIKOWANI:

 1. Adamczyk Łukasz
 2. Adamczyk Zuzanna Krystyna
 3. Bieda Helena Karolina
 4. Biedroń Tymoteusz
 5. Bielska Julia
 6. Bielska Lena
 7. Biernat Antoni
 8. Biernat Iga
 9. Biernat Sebastian
 10. Biernat Szymon
 11. Ćwik Blanka
 12. Firlej Dominik
 13. Franczak Antoni
 14. Franczak Emilia
 15. Halat Ksawery
 16. Jasica Kacper
 17. Jasica Weronika
 18. Jawor Julia
 19. Kędroń Michał Jan
 20. Kędroń Milena Helena
 21. Kindlik Jakub
 22. Kita Eliza
 23. Klimczak Natalia Zofia
 24. Kroczek Mikołaj
 25. Kuna Maria Danuta
 26. Kurek Jan
 27. Kuzak Ignacy
 28. Liszka Wojciech
 29. Łazarz Milena
 30. Łyszczarz Szymon
 31. Małucha Franciszek
 32. Olchawa Witold Jan
 33. Pachut Henryk
 34. Sikoń Lena
 35. Stanisz Blanka
 36. Szulc Marta Anna
 37. Tabor Wojciech
 38. Tokarczyk Mateusz
 39. Wnękowicz Marcelina
 40. Wojtas Tomasz

Termin potwierdzenia  przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły mija dnia 7 kwietnia 2021 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych nastąpi do dnia 12 kwietnia.

W przypadku dysponowania w oddziałach przedszkolnych wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Termin składania wniosków dla postępowania uzupełniającego odbędzie się w dniach 10- 14 maja.

Komisja rekrutacyjna:

                                                    mgr Alicja Pazdur- przewodnicząca………………………………..

                                                    mgr Anna Florek- członek komisji…………………………………...

                                                     mgr Iwona Gawlak – członek komisji…………….……….………….