Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
ogłasza nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego na rok szkolny
2021/2022. Wniosek wraz z załącznikami można składać w sekretariacie
szkoły w dniach od 10 do 14 maja 2021 r. w godz. od 7.00 do 14.30.